Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Tanıtım

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

 

ALINAN UNVAN

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

YETERLİLİK ŞARTLARI

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

TARİHÇE

1995-1996 eğitim-öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 1996-1997 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında 60 (normal öğretim) ve 60 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 120 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında 3 öğretim görevlisi hizmet vermektedir.

PROGRAM PROFİLİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duydukları ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanabilen, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilen, ticari faaliyetlerde kullanılan defterlerde (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutabilen, vergi uygulamalarını takip edebilen, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

PROGRAM ÇIKTILARI

-Varlık ve kaynak unsurlarını kavrayarak, bilanço düzenleme yeterliliğini kazanmak,

-Gelir, gider ve maliyet unsurlarını kavrayarak, gelir tablosu düzenleme yeterliliğini kazanmak,

-Muhasebe tekniğini kullanarak, yevmiye ve büyük defter kayıtlarını düzenleyebilmek, vergi ve yasal yükümlülüklere göre dönem sonu işlemlerini gerçekleştirebilmek,

-Ticaret, üretim ve hizmet işletmelerinde bilgisayar teknolojilerini kullanarak Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilmek,

-Farklı sektörlerdeki işletmelerin ( banka, sigorta ve inşaat işletmeleri gibi) muhasebe uygulamaları ve ilgili yasal düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak.

SINAV YÖNETMELİĞİ, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrencinin, herhangi bir başarısız dersi olmamalı, genel not ortalaması en az 2.00 (4 sisteme göre), zorunlu meslek stajı yapmış ve kabul edilmiş olmalıdır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca mezunlarımızın sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde muhasebe ve finansman birimlerinde görev alabilirler.

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır). Mezun öğrenciler bir lisans derecesine sahip olma şansına sahip olabilirler.

LİSANS DERECELERİ

Bankacılık,

Bankacılık ve Finans ve Sigortacılık,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

İşletme,

İşletme Bilgi Yönetimi,

İşletme İnformatiği,

Lojistik Yönetimi,

Sağlık Kurumları İşletmeciliği,

Sermaye Piyasası,

Sigortacılık ve Risk Yönetimi,

Uluslararası Finans,

Uluslararası İşletmecilik.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı.

PROGRAM BAŞKANI

Öğretim Görevlisi Hüseyin Çiçek

AKTS KOORDİNATÖRÜ

Öğretim Görevlisi Cemil Suda

Bağlantılar
Hava Durumu

Yukarı Çık